Terug

Uw bezoek aan de polikliniek

Op de polikliniek

Nadat u zich gemeld heeft en bent ingeschreven, vertelt de baliemedewerk(st)er u bij welke kamer u kunt plaatsnemen. 
Voordat u bij de oogarts terechtkomt, kan het zijn dat er eerst een onderzoek verricht wordt door een assistent(e). Bij sommige van deze onderzoeken is het nodig de pupillen met oogdruppels te verwijden. 
Deze druppels moeten ongeveer 20 minuten inwerken, waarna verder onderzoek plaatsvindt. Met de grote pupillen kunt u wazig zien en heeft u last van het licht. Dit duurt ongeveer vier uur (bij kinderen meestal langer). 

Deelname aan het verkeer wordt afgeraden. Na het bezoek aan de polikliniek kan een zonnebril verlichting geven.


Wachttijden op de polikliniek

Wij proberen ons aan de afgesproken tijd te houden. Wacht u langer dan dertig minuten? Aarzel dan niet om de baliemedewerk(st)er te vragen naar het verloop van het spreekuur.

Hoe lang u op onze polikliniek verblijft, hangt af van het aantal onderzoeken en de wachttijd hiertussen. Als het mogelijk is combineren wij de verschillende onderzoeken (en eventueel vooronderzoeken voor een operatie) op één dag. Daardoor verblijft u wel langer op de polikliniek, maar hoeft u minder vaak terug te komen. 

Voor kinderen is er in de wachtkamer speelgoed aanwezig, terwijl daar ook video’s bekeken kunnen worden.

Spoed

Patiënten die met spoed binnenkomen, worden eerder geholpen. In verband met verschillende spreekuren kan het zijn dat een patiënt die na u is binnengekomen eerder aan de beurt is.

Apotheekgegevens

Het UMCG is verplicht uw medicijnhistorie op te vragen bij uw apotheek in het kader van patiëntveiligheid. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u de mogelijkheid tot inzage laten blokkeren. Dit dient u bij uw eigen apotheek aan te geven.

Behandelaar en hoofdbehandelaar

U krijgt een behandelaar toegewezen. Dit kan een arts, orthoptist, optometrist zijn, of een Physician Assistant die bepaalde medische handelingen mag verrichten. Bij vervolgafspraken op de polikliek ontmoet u zoveel mogelijk dezelfde behandelaar. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u een andere behandelaar krijgt. Bijvoorbeeld omdat artsen in wisselende diensten werken, of opleiding volgen. 

Als uw behandelaar een arts  in opleiding tot specialist of Physician Assistant is, staat hij of zij onder eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is een oogarts-staflid en wordt ook wel supervisor genoemd. 

UMCG is opleidingsziekenhuis

U komt daarom niet alleen met specialisten in contact, maar ook met arts-assistenten en co-assistenten. Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die worden opgeleid tot oogarts. Net als de specialisten zijn zij in dienst van het UMCG. Arts-assistenten staan onder supervisie van een specialist. Dat betekent dat een arts-assistent altijd met een specialist overlegt over uw behandeling. 

Co-assistenten zijn medisch studenten die worden opgeleid tot arts. Zij lopen stage in het ziekenhuis en doen praktijkervaring op. Een co-assistent staat altijd onder supervisie van een arts-assistent of specialist. Op de polikliniek zijn co-assistenten aanwezig bij het spreekuur van de specialist of arts-assistent. Ook doen co-assistenten wel het lichamelijke onderzoek bij een eerste bezoek aan de polikliniek. Na het onderzoek spreekt u met een arts-assistent of specialist.

Meewerken aan onderzoek

In het UMCG wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is nodig om meegr kennis op te doen over ziektes en om betere behandelmethoden te ontwikkelen. U kunt gevraagd worden om aan wetenschappelijk onderzoek mee te werken. U wordt dan zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek en wat het voor u praktisch gesproken betekent. Het wordt erg gewaardeerd als u aan wetenschappelijk onderzoek wilt meewerken, maar u moet zich beslist niet verplicht voelen.

Vervoer en parkeren

Op de plattegrond ‘Wegwijs in het UMCG’ vindt u informatie over de bereikbaarheid van het UMCG, de parkeergarages en de weg in het ziekenhuis. U ontvangt de plattegrond in principe samen met de afspraakbrief. U kunt de plattegrond ook telefonisch aanvragen bij de polikliniek (050-3612518) of de informatie opzoeken op deze webpagina.

Taxi

De meeste taxibedrijven weten bij welke ingang ze u het beste kunnen afzetten en ophalen. Na uw polikliniekbezoek kan een medewerker van een informatiebalie (bij de ingangen) een taxi voor u bellen. 

Als uw huisarts of specialist het nodig vindt dat u per taxi naar het ziekenhuis komt, is soms een vergoeding mogelijk. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over eventuele vergoeding van het vervoer.

Rolstoel of gastenvervoer

In het UMCG zijn rolstoelen te leen. Ze staan op de verdiepingen van de parkeergarages en bij de ingangen van het ziekenhuis. U heeft een muntstuk van twee euro nodig om gebruik te kunnen maken van een rolstoel (het borgsysteem is vergelijkbaar met dat van een winkelwagentje). 

Verder kunt u als dat nodig is gebruik maken van het gastenvervoer. De wagentjes (clubcars) van het gastenvervoer brengen u naar iedere polikliniek, in het ziekenhuis en op het UMCG-terrein. 

U kunt bij de informatiebalies of op de polikliniek vragen een wagentje voor u op te roepen.