Terug

Informatie voor verwijzers

Sinds november 2018 werkt de afdeling oogheelkunde van het UMCG in principe geheel derdelijns, d.w.z. op verwijzing van oogartsen uit de ons omringende ziekenhuizen en specialisten uit het UMCG. Een aantal praktische zaken zijn hierbij van belang voor de huisarts.

1. Bij ons onder behandeling zijnde chronische patiënten blijven gewoon onder behandeling
2. Nieuwe huisartspatiënten worden niet meer toegelaten (chronisch noch acuut; we zien uiteraard wel wat via de SEH komt als groot trauma)
3. Voor vragen over/bij klachten van een bij ons onder behandeling zijnde patiënt kan de huisarts ons telefonisch bereiken (onder behandeling is: heeft nog een afspraak staan)
4. Na beëindiging behandeling in UMCG:
1. Binnen een jaar en naar huisarts terugverwezen (einde behandeling): kan weer verwezen worden
2. Binnen een jaar en naar perifere oogarts terugverwezen: naar de betreffende oogarts verwijzen
3. Na een jaar: beschouwen als nieuwe patiëntIn de meeste gevallen wordt een patiënt op 1 plaats behandeld. Dat heeft inhoudelijk voordelen en daarom kan een huisarts een bij Oogheelkunde UMCG in behandeling zijnde patiënt met een nieuw oogheelkundig probleem ook weer naar het UMCG verwijzen. Soms maakt de situatie het logisch dat slechts een deel van de behandeling in het UMCG plaatsvindt (‘shared care’).

In het UMCG wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht, waaraan ook gezonde vrijwilligers deelnemen. Soms worden daarbij afwijkingen gevonden die oogheelkundige zorg behoeven. In dat geval wordt de deelnemer naar de huisarts verwezen met een advies voor verdere oogheelkundige zorg. Naar keuze kan die zorg dan elders of in het UMCG plaatsvinden.

Omdat Oogheelkunde UMCG niet meer zichtbaar is op Zorgdomein, kan in de genoemde voorkomende gevallen per fax verwezen worden; bij spoed natuurlijk ook telefonisch.