Terug

Wie werken er?

 

Specialisme Oogheelkunde

Het specialisme Oogheelkunde richt zich op de diagnostiek en behandeling van aandoeningen in en rond het oog. Het specialisme is onderverdeeld in subspecialismen zoals hoornvlies, glaucoom of kinderoogheelkunde. Oogartsen die zich gespecialiseerd hebben in een subspecialisme hebben bijzondere kennis en ervaring op hun gebied.

De afdeling Oogheelkunde levert kwalitatief hoogstaande basis- en academische oogheelkundige zorg. De afdeling neemt deel aan multidisciplinaire werkgroepen binnen het UMCG waarin verschillende specialismen met elkaar samen patiënten behandelen. Oogheelkunde is vooral een poliklinisch specialisme. Het aantal opnames is beperkt.

Organisatie

Patiënten kunnen door oogartsen uit andere ziekenhuizen of door andere specialisten worden verwezen voor alle oogheelkundige problemen. Consulten vinden op algemene of specialistische spreekuren plaats. Voor spoedgevallen is er een eerstehulp-spreekuur, waar patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunnen.

De oogartsen worden ondersteund door:

- Medische administratie
- Technisch oogheelkundig assistenten (TOA);
- Optometristen;
- Orthoptisten;
- Verpleegkundigen;
- Physician Assistants;
- een Contactlensspecialist.

Voordat u op het subspecialistische spreekuur van de oogarts komt, doet de TOA een voorbereidend oogheelkundig onderzoek. Dit vooronderzoek bestaat uit het vaststellen van uw klacht, vragen over uw gezondheid en eventueel medicijngebruik. Verder worden er oogmetingen verricht om de gezichtsscherpte en de oogdruk te bepalen. Als het nodig is druppelt de TOA uw ogen voor verder onderzoek. Eventueel aanvullend onderzoek, zoals een gezichtsveld of een lensmeting, voert de TOA ook uit.

Optometristen controleren onder supervisie van een oogarts patiënten met diabetes en patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van glaucoom. Ook houden zij refractiespreekuren, waarbij zij uitgebreide brilmetingen doen.

Orthoptisten zijn belast met de diagnostiek en de behandeling van stoornissen in de samenwerking tussen de ogen, zoals bij scheelzien en bij kinderen met een lui oog. Orthoptisten zijn ook betrokken bij het onderzoek van patiënten met dubbelzien.

Op de afdeling werkt een team van verpleegkundigen, waarvan een deel de zorg heeft voor de operatieplanning. Zij coördineren de gehele organisatie rond een operatieve ingreep. Verder zijn er verpleegkundigen die voorlichting en instructie aan patiënten geven en die assisteren bij kleine ingrepen op de polikliniek.

De physician assistant ondersteunt de oogarts bij chronische, complexe aandoeningen zoals bijvoorbeeld uveitis.

Ten slotte is er een contactlensspecialist die gespecialiseerd is in het aanmeten van contactlenzen op medische en cosmetische indicatie.

Op de Polikliniek Revalidatie Slechtzienden (PRS) werkt de afdeling Oogheelkunde van het UMCG samen met VISIO te Haren. VISIO is de regionale instelling voor revalidatie van slechtzienden en blinden.