Terug

Onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Het diagnosticeren en behandelen van moeilijke en zeldzame oogheelkundige aandoeningen, topreferente en topklinische zorg, is een van de drie kerntaken van onze afdeling. De andere twee kerntaken zijn onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs en opleiding

Bij de afdeling Oogheelkunde zijn 18 artsen in opleiding tot oogarts. Al deze assistenten-in-opleiding tot specialist (aios) werken onder supervisie van een oogarts. Voor de opleiding werken we samen met de Isala klinieken in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en het Antonius Ziekenhuis Sneek.

Studenten Geneeskunde (co-assistenten) doen op de afdeling praktijkervaring op. De afdeling heeft verder stageplaatsen voor technisch oogheelkundig assistenten, orthoptisten, optometristen, physician assistants en verpleegkundigen. Verder levert de afdeling bijdragen aan bij- en nascholingen, cursussen en refereeravonden voor verwijzers.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling oogheelkunde wordt zowel fundamenteel als klinsch wetenschappelijk onderzoek verricht. Bij fundamenteel onderzoek gaat om het beter begrijpen van de werking van het oog, en de invloed van ziekten daarop - op langere termijn onmisbare kennis om verder te komen. Bij klinisch wetenschappelijk onderzoek kan men denken aan het verbeteren van bestaande of nieuwe diagnostische technieken en behandelingen. Ook het evalueren van behandelingen valt hieronder: wat is het resultaat en hoe kan het beter.

Voor het klinische onderzoek wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde klinische gegevens. Ook worden patiënten en mensen met gezonde ogen soms uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek. Voor het fundamentele onderzoek worden uiteenlopende technieken gebruikt. Uiteraard gebeurt al het onderzoek zorgvuldig volgens de regels en slechts na toestemming van de medisch-ethische toetsingscommissie.Informatie van de rijksoverheid vindt u hier

Het eigen onderzoek van de afdeling richt zich met name op glaucoom (efficiënte diagnostiek, doelmatige logistiek en lange termijn behandelresultaten), neuro-imaging (hersenveranderingen bij chronische oogziekten, o.a. in relatie tot toekomstige behandelingen), het glasvocht en netvlies (fundamenteel onderzoek naar het glasvocht en klinisch onderzoek naar o.a. netvliesloslatingen en uveitis) en cataractchirurgie. Daarnaast neemt de afdeling deel in grote landelijke studies op het gebied van hoornvliestransplantaties en de behandeling van natte maculadegeneratie.

De afdeling Oogheelkunde werkt mee aan een langlopend onderzoek naar aangeboren aandoeningen onder de naam Eurocat. In dit kader is het mogelijk dat aan onderzoekers van Eurocat inzage wordt verleend in - een deel van - de gegevens van uw kind. Het gaat uitsluitend om gegevens met betrekking tot aangeboren aandoeningen. Mocht uw kind een aangeboren aandoening hebben, dan kunt u benaderd worden voor deelname aan dit onderzoek. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen inzage van de gegevens van uw kind en eventuele benadering, dan kunt u dat aangeven bij uw behandelaar of een e-mail sturen naar eurocat@umcg.nl. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op www.eurocat.umcg.nl.